Formål

 

Foreningens formål

Det er foreningens formål

ved sammenkomster og møder at styrke fædrelandskærligheden, forsvarsviljen og kammeratskabet, og at værne om navnet Dronningens Livregiment og at samle kammeraterne på mindedage og ved soldaterjubilæer.

Medlemskab af foreningen

Enhver kvinde eller mand, der har forrettet tjeneste eller stået i nummer ved Dronningens Livregiment samt 10. Regiment (Feltherrens Fodregiment) eller har været udsendt til international tjeneste med en enhed opstillet af Dronningens Livregiment kan optages som medlem af foreningen.

Som passive medlemmer kan i øvrigt, efter bestyrelsens beslutning, optages personer som yder foreningen støtte. Passive medlemmer har ikke stemmeret.


 

Webmaster: K. D. Frederiksen

[ Home ] [ Formål ] [ Ledelse ] [ Historie ] [ Tilmeldningsblanket ] [ Gyldenløve ]